Raportit ja vertailut

Tästä voit lataa vertailuraportit sekä Säteilyturvakeskuksen radioaktiivisuusmääritys ja -raportti.

Lentotuhkan vertailut [48094 B]
Lentotuhkanäytteiden radiokatiivisuusmääritys (STUK) [506071 B]
Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus (STUK) [108778 B]