Lentotuhkan ominaisuudet ja tuhkarakentaminen

Tekniset ominaisuudet

Lentotuhkalla on sementin kaltaisia lujittumisominaisuuksia eli se käyttäytyy sementin tavoin, päästessään kosketuksiin veden kanssa. Lentotuhka on hienojakoista ja vastaa rakeisuudeltaan silttiä. Tuhkarakenteen routimisen takia kuivatuksen suunnittelu on erittäin tärkeää. Rakenteen routivuutta voidaan vähentää myös stabiloimalla lentotuhkaa sementillä.

lentotuhkanayte.png

Soveltuvat hyötykäyttökohteet

Alholmens Kraftin lentotuhka soveltuu sellaisenaan pihojen ja kenttien päällysrakenteen alaosaan sekä erilaisiin täyttöihin, kuten pengertäyttöihin ja meluvalleihin. Sementillä stabiloituna AK2:n lentotuhkaa voidaan käyttää myös tie- ja katurakenteiden jakavassa kerroksessa. Stabiloinnin tarve kuitenkin määräytyy tien käytön mukaan.

Alholmens Kraftin tuhka soveltuu erityisen hyvin stabiloinnin sideaineeksi esimerkiksi korvaamaan/vähentämään sementtiä tai sementin määrää. Hyvänä esimerkkinä stabilointikohteesta on ruoppausmassojen tai huonolaatuisen maa-aineksen lujittaminen tuhkalla.

tuhkarakentaminen.jpg

Tuhkarakentamisen erityispiirteet

Tuhkaa voidaan käyttää erilaisissa rakenteissa eri tavalla.
- Massiivirakenteena, jolloin tuhka kostutetaan ja tiivistetään kerroksittain rakenteeseen sellaisenaan.
- Seosaineena, jolloin tuhkaa sekoitetaan muuhun teollisuuden sivutuotteeseen esimerkiksi kuitusaveen.
- Sideaineena, esimerkiksi sekoittamalla huonolaatuiseen tai pilaantuneeseen maa-ainekseen, joka jalostuu prosessissa kantavammaksi ja ympäristölle turvallisemmaksi hyödynnettäväksi materiaaliksi.
- Happamien maa-ainesten neutraloimisessa.

Tuhkarakentamista ei suositella tehtävän alle + 5 °C lämpötiloissa eikä voimakkaan sateen aikana, minkä vuoksi sopiva rakennuskausi sijoittuu käytännössä touko-lokakuun välille.

Tuhkan hyötykäyttämisen suunnittelun suositellaan aloitettavan hyvissä ajoin ennen suunniteltua rakentamisajankohtaa. Suunnittelun lisäksi aikaa vievä prosessi on ympäristöluvan hakeminen. Kunnallisella viranomaisella lupakäsittely kestää noin 5 kk ja aluehallintoviranomaisella lupakäsittely voi kestää yli vuoden.

Saatavuustiedot

Björn Åkerlund
bjorn.akerlund@akraft.fi

Suunnittelu- ja lupa-asiat

Marko Olli
marko.olli@ramboll.fi

Tia Lummi
tia.lummi@ramboll.fi

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet