Historia

Vuonna 1996 alkoivat Oy Alholmens Kraft Ab:n omistajat kehittämään uutta voimalakonseptia UPM- Kymmene Oyj:n Wisaforestin tehtaalle Pietarsaaressa.

Takoituksena oli korvata jo tehdasalueella sijaitseva kuorikattila. Sellu- ja paperitehtailla ja sahalla syntyviä hukkatuotteita haluttiin hyödyntää. Sen ohella oli mahdollisuus tuoda hiiltä olemassa olevan sataman kautta ja hankkia turvetta lähialueiden turvevarannoista.
Yhtiö perustettiin 18 helmikuuta 1997 ja pian sen jälkeen aloitettiin ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi. Kaksi vuotta myöhemmin Länsi-Suomen ympäristökeskus myönsi yhtiölle ympäristöluvan, ja 12 helmikuuta 1999 hallitus teki investointipäätöksen, joka mahdollisti voimalarakennuksen aloittamisen välittömästi.

Huhtikuussa 1999 aloitettiin voimalan 1,8 kilometriä pitkän jäähdytysvesitunnelin rakentaminen. Kesäkuussa käynnistyivät kattilan ja turbiinin perustustyöt ja peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 17. joulukuuta. Toukokuussa 2000 aloitettiin Kvaerner Pulping Oy:n toimittaman CBF-kattilan asennus. Kattila on suurin lajissaan maailmassa ja vaati tavanomaista laajemman suunnittelutyön, koska laitoksen mitat ovat moninkertaiset verrattuna muihin tähänastisiin biopolttoainelaitoksiin. Voimalan 130 metriä korkea liukuvalettu savupiippu oli valmis toukokuun puolivälissä 2000 ja voimalarakennuksen harjannostajaisia voitiin viettää. Samalla Stig Nickull aloitti yhtiön ensimmäisenä kokopäivätoimisena toimitusjohtajana, Pohjolan Voiman eläkkeelle jääneen Timo Väinämön jälkeen.

Helmikuussa 2001 työvoima oli suurimmillaan, voimalarakennus työllisti noin 700 henkilöä. Kiinnostus Alholmens Kraftia kohtaan oli suurta, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja syksyllä rakennustöiden edistyessä kävijöitä oli jopa 40 päivittäin.
Generaattori saapui Pietarsaareen meritse 12. maaliskuuta, yli kuukauden matkan jälkeen, sen valmistajan tuotantolaitokselta, VA-Techiltä, Itävallasta.
Tuhkansijoituspaikan perustustöihin Pirilössä ryhdyttiin huhtikuun alussa 2001 ja työt valmistuivat saman vuoden marraskuussa. Elokuun 27. päivänä yhtiö sai tuhkansijoitukselle ympäristöluvan.

Ensimmäinen hiililaiva M/S Eira saapui Leppäluotoon 28 toukokuuta 18 000 tonnin hiilikuorma mukanaan ja samana päivänä sytytettiin tuli ensimmäisen kerran höyrykattilaan ja kattilan peittaus aloitettiin. Höyryputkien puhtaaksi puhaltaminen kesti kolme viikkoa. Heinäkuussa turbiini otettiin käyttöön, ja ensimmäinen turvelasti saapui 3. heinäkuuta Veli-Matti Syväjärven autolla.
Heinäkuun 11. oli historiallinen päivä, kun generaattori kello viisi yli viisi iltapäivällä liitettiin kantaverkkoon ensimmäistä kertaa. Voimalan niin sanottu 24 tunnin ajo vietiin läpi heinäkuun viimeisenä päivänä ja sen jälkeen aloitettiin voimalan koekäyttö. Koekäytön aikana testattiin eri polttoaineyhdistelmät ja hienosäädettiin laitosta mahdollisimman suuren käytettävyyden aikaansaamiseksi. Voimalan piti toimia virheettömästi yhteen menoon neljä viikkoa koekäytön aikana, jotta luovutus toimittajalta omistajalle voisi tapahtua. Normaali tuotanto käynnistyi 1. joulukuuta 2001 eli PVO-poolin omistajat tilasivat sähköä. Alholmens Kraft saa tämän jälkeen päivittäin Pohjolan Voimalta tilauksen, jossa on tuntikohtaiset käyttöohjelmat.

Kymmenes joulukuuta 2001, kaksi vuotta ja kymmenen päivää investointipäätöksestä, pidettiin maailman suurimman biovoimalan arvokas vihkiäisjuhla. Juhlapuhujina olivat maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston johtaja, Aarne Reunala, Västerbottenin läänin maaherra Lorenz Andersson ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Rajala.

Jo aiemmin käytössä ollut kuorikattila ostettiin 14. joulukuuta UPM-Kymmeneltä ja toimii nyt Alholmens Kraftin vara- ja huippuvoimanlähteenä.

Voimala otettiin kaupalliseen käyttöön uudenvuodenpäivänä 2002.

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet