Alholmens Kraft ja ympäristö

Pidämme huolta kestävästä kehityksestä. Uusi voimalamme AK2 on maailman suurin biopolttoaineella käyvä voimala.

Tavoitteenemme on, että biopolttoaineiden osuus tulisi olemaan vähintään 45 %. Vuonna 2012 on biopolttoaineiden osuus ollut yli 50 %. Puuperäisten biopolttoaineiden lisäksi käytämme turvetta toisena pääpolttoaineena. Kivihiiltä käytetään ainoastaan tuki- ja varapolttoaineena.
Vanhassa voimalaitoksemme AK1:ssä poltetaan ainoastaan biopolttoaineita.

AK:n tuhkat, pohja- ja lentotuhka, ovat erinomaisia materiaaleja korvamaan luonnonmateriaaleja kuten kivimursketta, hiekkaa ja moreenia maanrakennusprojekteissa. Tällä tavalla voimme auttaa kehittämään ekologisesti optimaalisia ratkaisuja ja säästämään koskemattomia kallio- ja hiekka-alueita, energiaa sekä vähentämään maanrakennukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

AK:lla on ISO 14001:n mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka perustuu prosessien jatkuvan parantamisen pääperiaatteeseen. Ympäristöjärjestelmä kattaa myös AK:n turvetuotannon.

ISO 14001
ISO 14001 Fi [36168 B]