Ympäristöraportti 2005

YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT ILMAAN

Selite yks. AK 1 AK2
Kattilan käyntiaika h   7 701
 
PUU MWh 77 739 1 120 038
TURVE MWh 0 1 912 756
HIILI MWh 0 970 556
ÖLJY MWh 2 276 6 460
PELLETTI MWh 0 157 928
PAPERI MWh 0 1 938
Polttoaineet MWh 80 014 4 169 676
 
SO2-päästö tn 2,0 1 248
SO2, ominaispäästö mg/MJ N.A. 83 (100-140)
 
NO2-päästö tn 17,0 307
NO2, ominaispäästö mg/MJ 59 (150) 20 (50)
 
NH3-päästö tn N.A. 11
NH3, kokonaiskulutus tn N.A. 5
 
Hiukkaspäästö ton 5 31
Hiukkaset ominaispäästö mg/MJ 17,5 (50) 5 (abs 30)
 
Kalkin kulutus ton N.A. 0
 
Raskasmetallit  
As kg/a 0,03 28,5
Cr kg/a 0,56 78,1
Ni kg/a 0,56 30,0
V kg/a 2,52 28,5
Pb kg/a 4,20 55,5
Cd kg/a 0,14 12,0
Zn kg/a 4,20 0,0
Cu kg/a 1,40 78,1
Hg kg/a 0,14 49,5

YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT VETEEN

Selite yks lupa AK2
Jäähdytysveden kulutus m3   190 633 334
Jäähdytysveden kulutus m3/s 6,7 6,0
Lisäveden kulutus m3   251 031
Lauhteenkäsittelyn veden kulutus m3   640
PA-länsi selkeytysallas veden määrä m3   5 133
Mereen siirtyvä lämpökuorma MWh   1 706 804

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet