Ympäristöraportti 2006

YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT ILMAAN

Selite yks. AK 1 AK 2
Kattilan käyntiaika h 4 583 7 654
 
Polttoaineet MWh 318 355 4 328 039
Puu MWh 314 808 996 823
Turve MWh 0 2 145 053
Hiili MWh 0 1 081 683
Öljy MWh 3 547 10 287
Pelletti MWh 0 81 963
Paperi MWh 0 12 230
 
SO2-päästö tn 3.2 1 248
SO2, ominaispäästö mg/MJ N.A. 80
 
NO2-päästö tn 68 420
NO2, ominaispäästö mg/MJ 59 (150) 27
 
NH3-päästö tn N.A. 7.5
NH3, kokonaiskulutus tn N.A. 85
 
Hiukkaspäästö tn 20 36
Hiukkaset ominaispäästö mg/MJ 18 (50) 2.3
 
Kalkin kulutus ton N.A. 3120
 
Raskasmetallit kg  
Cd   0,57 2.41
Tl     10.24
Hg   0,57 20.18
Sb     22.59
As   0.11 11.45
Co     15.97
Cr   2.27 13.25
Cu   5.67 35.55
Mn     46.39
Ni   2.27 16.87
Pb   17.0 16.27
V   10.2 11.45
 
Dioksiinit ja furaanit mg   4.8

YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT VETEEN

Selite yks lupa AK 2
Jäähdytysveden kulutus m3   198 586 040
Jäähdytysveden kulutus m3/s 6,7 6,3
Lisäveden kulutus m3   171 961
Lauhteenkäsittelyn veden kulutus m3   420
PA-länsi selkeytysallas veden määrä m3   5 610
Mereen siirtyvä lämpökuorma MWh   1 913 716

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet