Ympäristöraportti 2007

Selite yks. AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 1 386 8 159 -
Tuotanto
Sähkö MWh 14 107 1 802 640 1 816 747
Kaukolämpö MWh 41 104 206 795 247 899
Prosessihöyryä MWh 4 593 92 137 96 730
PÅ-energia MWh 92 899 4 668 649 4 761 548
Turve MWh - 2 619 034 2 619 034
Hiili MWh - 1 260 890 1 260 890
Puu MWh 91 971 491 775 583 746
REF MWh - 250 827 250 827
Peltomassa MWh - 10 300 10 300
Höyry 12 bar MWh 188 31 174 31 362
Öljy MWh 739 4 649 5 388
Päästöt ilmaan
SO2 tn 1 1 285 1 286
NO2 tn - 988 988
Hiukkaset tn - 31 31
HCI tn - 365 365
HF tn - 4,5 5
TOC tn - 7,5 8
CO tn - 182 182
Fos. CO2 tn 204 1 457 458 1 457 662
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,6 197 198
Lämpöpäästöt TJ 49 7 073 7 122
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 14 491 14 491
Ammoniakki tn - 1 207 1 207
Lentotuhka tn 780 84 576 85 356
Pohjatuhka tn 405 14 075 14 480
Raskasmetallit kg  
As   0,033 0,767 0,800
Cr   0,662 1,828 2,490
Ni   0,662 18,847 19,509
V   2,980 1,322 4,302
Pb   4,966 2,121 7,088
Cd   0,166 3,362 3,527
Zn   4,966   4,966
Cu   1,655 8,175 9,831
Hg   0,166 7,506 7,672
Co     0,295 0,295
Mn     116,976 116,976
Sb     0,514 0,514
Tl     0,033 0,033
PCDD/P-ekv !-TEQ
  mg ND 13,054 13,054

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet