Ympäristöraportti 2008

Selite yks. AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 1 020 7 987 -
Käytettävyys % - 98,2 -
Tuotanto
Sähkö MWh 7 766 1 588 328 1 596 094
Kaukolämpö MWh 15 981 228 163 244 144
Prosessihöyryä MWh 6 406 94 429 100 835
PA-energia MWh 65 468 4 262 268 4 327 736
Turve MWh - 1 391 473 1 391 473
Hiili MWh - 525 274 525 274
Puu MWh 65 061 1 926 702 1 991 763
REF MWh - 374 211 374 211
Peltomassa MWh - 16 660 16 660
Höyry 12 bar MWh 6 22 351 22 357
Öljy MWh 401 5 597 5 998
Päästöt ilmaan
SO2 tn 0,4 662 662
NOx tn 14 818 832
Hiukkaset tn 7 53 60
HCI tn - 385 385
HF tn - 7,7 8
TOC tn - 12,2 12
CO tn - 117 117
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 113 767 680 767 793
Alkuperätakuu MWh 10 113 717 647 727 760
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,5 198 199
Lämpöpäästöt TJ 66 6480 6 546
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 743 743
Ammoniakki tn - 154 154
Lentotuhka tn 601 52 017 52 617
Pohjatuhka tn 867 14 335 15 202
Raskasmetallit kg  
As   0,023 8,284 8,307
Cr   0,468 26,507 26,976
Ni   0,468 111,040 111,508
V   2,108 13,254 15,362
Pb   3,513 37,966 41,480
Cd   0,117 1,538 1,655
Zn   3,513   3,513
Cu   1,171 59,307 60,478
Hg   0,117 20,886 21,004
Co     8,501 8,501
Mn     540,465 540,465
Sb     9,546 9,546
Tl     4,359 4,359
PCDD/P-ekv I-TEQ
  mg - 2834 2834
PAH
Borneoff 6 kg - 5,325 5,325
YK PAH-4 kg - 1,183 1,183

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet