Ympäristöraportti 2009

Selite yks. AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 965 7 709 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 6 193 1 128 634 1 134 827
Kaukolämpö MWh 17 429 261 077 278 506
Prosessihöyryä MWh 10 448 88 026 98 474
PA-energia MWh 66 595 3 165 428 3 232 023
Turve MWh - 852 186 852 186
Hiili MWh - 811 722 811 722
Puu MWh 66 258 1 144 894 1 211 152
REF MWh - 317 714 317 714
Peltomassa MWh - 15 916 15 916
Höyry 12 bar MWh 17 16 583 16 600
Öljy MWh 320 6 413 6 733
Päästöt ilmaan
SO2 tn 0,3 669 670
NOx tn 14,4 649 663
Stoft tn 4,2 44 48
HCI tn - 365 365
HF tn - 2,9 3
TOC tn - 9,1 9
CO tn - 109 109
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 91 666 301 666 392
Alkuperätakuu, josta myyty MWh     -
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,6 190 191
Lämpöpäästöt TJ 56 4 687 4 743
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 2 021 2 021
Ammoniakki tn - 663 663
Lentotuhka tn 472 42 557 43 029
Pohjatuhka tn 561 13 388 13 949
Raskasmetallit kg  
As   0,024 7,994 8,018
Cr   0,477 21,016 21,493
Ni   0,477 13,081 13,558
V   2,146 5,058 7,204
Pb   3,577 31,423 35,000
Cd   0,119 0,709 0,828
Zn   3,577   3,577
Cu   1,192 84,589 85,781
Hg   0,119 11,962 12,081
Co     8,112 8,112
Mn     164,527 164,527
Sb     8,372 8,372
Tl     2,942 2,942
PCDD/P-ekv I-TEQ
  mg - 401 401
PAH
Borneoff 6 kg - - -
YK PAH-4 kg - 0,087 0,087

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet