Ympäristöraportti 2011

Selite yks. AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 3 390 7 627 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 39 797 1 461 411 1 501 208
Kaukolämpö MWh 137 326 131 309 268 635
Prosessihöyryä MWh 3 192 104 703 107 895
PA-energia MWh 245 939 4 285 324 4 531 262
Turve MWh - 1 605 354 1 605 354
Hiili MWh - 438 276 438 276
Puu MWh 242 127 1 866 915 2 109 042
REF MWh - 329 314 329 314
Peltomassa MWh - 8 686 8 686
Höyry 12 bar MWh 2 675 28 931 31 607
Öljy MWh 1 136 7 847 8 984
Päästöt ilmaan
SO2 tn 4,2 965 970
NOx tn 78,3 802 881
Hiukkaset tn 9,8 114 124
HCI tn - 566 566
HF tn - 0,2 0,2
TOC tn - 16,9 17
CO tn - 125 125
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 321 828 205 828 526
Alkuperätakuu KWh 40 585 595 723 636 308
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,4 215 215
Lämpöpäästöt TJ 54 6 172 6 226
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 574 574
Ammoniakki tn - 230 230
Lentotuhka tn 1 073 46 429 47 502
Pohjatuhka tn 446 13 008 13 455
 
Raskasmetallit päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,000 0,000
Hg 0,05   0,004 0,004
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,123 0,123
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
  0,1     0,043
Ongelmajätteet
kg     6 880

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet