Ympäristöraportti 2012

Selite yksikkö AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 1 621 7 042 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 23 856 989 388 1 013 244
Kaukolämpö MWh 83 485 193 193 276 678
Prosessihöyryä MWh 572 108 579 109 151
PA-energia MWh 138 085 2 910 566 3 048 651
Turve MWh - 568 624 568 624
Hiili MWh - 515 253 515 253
Puu MWh 133 232 1 548 794 1 682 026
REF MWh - 252 640 252 640
Peltomassa MWh - 7 602 7 602
Höyry 12 bar MWh 2 947 11 199 14 146
öljy MWh 1 906 6 454 8 360
Päästöt ilmaan
SO2 tn 3,0 718 721
NOx tn 28,0 565 593
Stoft tn 5,5 82 87
HCI tn - 401 401
HF tn - 0,5 0,5
TOC tn - 6,0 6
CO tn - 110 110
Hiilidioksidi
Fossiilinen tn 538 440 191 440 730
Alkuperätakuu MWh 23 830 529 281 553 111
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,1 176 176
Lämpöpäästöt TJ 1 5 369 5 370
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 718 718
Ammoniakkia tn - 356 356
Lentotuhka tn 588 30 728 31 316
Pohjatuhka tn 338 11 331 11 669
Raskasmetallit päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,000 0,000
Hg 0,05   0,006 0,006
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,090 0,090
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mittaus 1 0,1     0,014
mittaus 2 0,1     0,052
mittaus 3 0,1     0,900
mittaus 4 0,1     0,081
Ongelmajätteet
kg     5 640

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet