Ympäristöraportti 2013

Selite yksikkö AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 3 867 5 364 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 29 215 1 030 601 1 059 816
Kaukolämpö MWh 88 150 191 243 279 393
Prosessihöyryä MWh 3 113 730 113 733
 
PA-energia MWh 209 902 2 856 920 3 066 822
Turve MWh - 493 882 493 882
Hiili MWh - 1 022 771 1 022 771
Puu MWh 206 827 1 115 782 1 322 609
REF MWh - 208 155 208 155
Peltomassa MWh - 3 204 3 204
Höyry 12 bar MWh 1 351 7 780 9 131
Öljy MWh 919 5 346 6 265
Päästöt ilmaan
SO2 tn 4,3 802 806
NOx tn 68,9 671 740
Hiukkaset tn 10,0 85 95
HCI tn - 377 377
HF tn - 2,4 2,4
TOC tn - 3,5 3
CO tn - 76 76
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 259 560 700 560 959
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 1,7 134 136
Lämpöpäästöt TJ 163 4 768 4 931
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 2 370 2 370
Ammoniakki tn - 399 399
Lentotuhka tn 2 733 37 472 40 205
Pohjatuhka tn 1 664 10 650 12 314
Raskasmetallit päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,002 0,002
Hg 0,05   0,004 0,004
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,085 0,085
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mittaus 1 0,1     0,008
mittaus 2 0,1     0,003
mittaus 3 0,1     0,049
mittaus 4 0,1     0,006
Ongelmajätteet
kg     22 112

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet