Ympäristöraportti 2015

Selite yksikkö AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 5 308 3 863 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 41 070 558 276 599 346
Kaukolämpö MWh 168 941 60 398 229 339
Prosessihöyryä MWh 7 625 63 177 70 802
 
PA-energia MWh 313 612 1 695 526 2 009 138
Turve MWh - 500 954 500 954
Hiili MWh - 448 014 448 014
Puu MWh 308 754 621 013 929 768
REF MWh - 109 921 109 921
Peltomassa MWh - 2 984 2 984
Höyry 12 bar MWh 4 116 6 447 10 563
Öljy MWh 741 6 192 6 933
Päästöt ilmaan
SO2 tn 2,9 433 436
NOx tn 308,5 354 663
Stoft tn 16,5 55 72
HCI tn - 204 204
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 2,0 2
CO tn - 81 81
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 210 363 006 363 217
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,5 102 103
Lämpöpäästöt TJ 65 2755 2 820
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 1 750 1 750
Ammoniakki tn - 382 382
Lentotuhka tn 2 694 21 541 24 235
Pohjatuhka tn 1 760 6 064 7 825
Raskasmetallit päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - 0,001  
Hg 0,05 - 0,000  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,100  
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mittaus 1 0,1 - 0,012  
Ongelmajätteet
kg - 9184  

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet