Ympäristöraportti 2016

Selite yksikkö AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 5575,5 3719 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 29377 601802 631 179
Kaukolämpö MWh 151 382 75 363 226 745
Prosessihöyryä MWh 125 445 88 413 213 858
 
PA-energia MWh 419 467 1 828 562 2 248 029
Turve MWh - 421 623 421 623
Hiili MWh - 481 043 481 043
Puu MWh 394 717 804 357 1 199 074
REF MWh - 103 946 103 946
Peltomassa MWh - 185 185
Höyry 12 bar MWh 23 301 8 608 31 909
Öljy MWh 1 450 8 799 10 249
Päästöt ilmaan
SO2 tn 1,2 474 475
NOx tn 370,3 396 767
Stoft tn 26,2 61 87
HCI tn - 180 180
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 1,6 2
CO tn - 68 68
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 413 347 781 348 194
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,4 142 142
Lämpöpäästöt TJ 28 3 129 3 157
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 1 306 1 306
Ammoniakki tn - 296 296
Lentotuhka tn 3 022 24 048 27 070
Pohjatuhka tn 593 5 618 6 211
Raskasmetallit
Mittaus 1 päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - 0,000  
Hg 0,05 - 0,001  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,100  
Mittaus 2 päästöraja mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - <0,001  
Hg 0,05 - 0,001  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,200  
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mittaus 1 0,1 - 0,016  
mittaus 2   - 0,001  
Ongelmajätteet
kg - 584  

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet