Ympäristöraportti 2017

Selite yksikkö AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 5588 3149 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 25 799 458 654 484 453
Kaukolämpö MWh 157 113 69 903 227 016
Prosessihöyry MWh 165 016 58 690 223 706
 
PA-energia MWh 456 771 1 364 579 1 821 350
Turve MWh - 421 480,761 421 480,761
Hiili MWh - 245 560 245 560
Puu MWh 435 449 580 831 1 016 281
REF MWh - 86 346 86 346
Peltomassa MWh - - -
Höyry 12 bar MWh 19 090 7 784 26 874
Öljy MWh 2 232 22 576 24 809
Päästöt ilmaan
SO2 tn 0,1 310 310
NOx tn 234,6 254 489
Hiukkaset tn 23,7 48 71
HCI tn - 156 156
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 3,1 3
CO tn - 61 61
Koldioksidi
Fossiilinen tn 637 270 343 270 980
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,1 180 180
Lämpöpäästöt TJ 10 2 157 2 167
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 158 158
Ammoniakki tn - 157 157
Lentotuhka tn 2 437 15 491 17 929
Pohjatuhka tn 1 288 3 661 4 949

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet