Öppen arbetsansökan

Ansökningsformuläret kan användas som en öppen arbetsansökan och för ansökan om arbetspraktik. Den sökande måste ha fyllt 18 år.
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

Ansökningstiden för sommarjobb 2018 pågår fram till 28.2.2018.

Kontaktuppgifter
Namn *
Födelsetid *
Kön * Kvinna
Man
Hemadress *
Postnummer och -ort *
Telefon *
E-post *
Bakgrundsinformation
Jag är för närvarande * Anställd
Arbetslös
Studerande
Annat
Grundutbildning * Grundskola
Yrkesskola
Student
Annat
Yrkesexamen *
Studieinstans *
Studierna påbörjades
Examensår
Insamlade studiepoäng
Kurser (kortfattat om kursens namn, längd och år)
Språkkunskaper
Finska
Svenska
Engelska
Kort: Körkort
Truckförarkort
Arbetssäkerhetskort
Certifikat för heta arbeten
Annat
Arbetserfarenhet, tidigare praktikplatser och anställningar
(arbetsgivare, längd, uppgift)

Arbetsansökan
Jag ansöker om * Stadigvarande arbete
Sommarjobb
Arbetspraktik
Annat
Vilken uppgift söker du till? * Drift, 5-skift
Underhåll, dagskift
Laboratorium, dagskift
Administration, dagskift
När kan du inleda arbetet? *
Hur länge? *
Kan du tänka dig skiftesarbete? * Ja
Nej
Tilläggsuppgifter
(bl.a. kunskaper i automations- och kontorssystem och andra tilläggsuppgifter)


Skräppostkontroll


Teckenrad: *
Skriv in teckenraden, som du ser i bilden ovan. Tänk på att det är skillnad på stora och små bokstäver.