Personalens kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@akraft.fi

Björn Åkerlund

Verkställande direktör
Tel. +358 (0)40 7798 503

Kaj Finne

Bränsleproduktionsansvarig
Tel. +358 (0)40 7798 520

Juha Ketomäki

Bränsleproduktion; torvman
Tel. +358 (0)40 7798 521

Rune Forsbacka

Underhållschef
Tel. +358 (0)40 7798 505

Susanna Rönnqvist

Ekonomi
Tel. +358 6 7899 507

Sami Lassila

Driftmästare

Tel. +358 (0)40 7798 504

Lauri Väätäjä

Underhållsmästare

Tel. +358 (0)40 7798 506

Johannes Östman

Automationsingenjör

Tel. +358 (0)40 7798 515

Mats Palmunen

Underhåll, el/automatik
+358 (0)40 7798 511

Skiftesmästare

Tel. +358 (0)40 7798 508

Kontrollrum

Tel. +358 6 7899 509

Laboratorium

Tel. +358 6 7899 530