Energiproduktion

Alholmens Krafts mångsidiga kraftverksanläggning möjliggör produktion av både elektricitet, fjärrvärme och processånga.

Denna del av webplatsen ger dig en möjlighet att bekanta dig med hur världens största biobränslekraftverk fungerar. Genom att klicka på länkarna till vänster kan du följa de olika skedena i produktionsprocessen.