Träbaserade bränslen

Träbaserade bränslen står för 40-60% av förbränningen. UPM:s Jakobstadsfabriker levererar bark från massaveden och sågstockarna och utgör den största enskilda leverantören.

Största delen av det övriga träbränslet utgörs av hyggesrester från regionens skogar. Ris, toppar och grenar balas i risstockar i skogen och krossas på kraftverket av grova, långsamt roterande rivare. Stubbar krossas antingen vid kraftverket eller i ett tidigare skede i leveranskedjan. Rundved som inte duger till massaproduktion ingår också i bränslemixen.

Klicka på bilden för att se större version!