Alholmens Kraft

Välkommen att bekanta dig med Oy Alholmens Kraft Ab!
Alholmens Kraft är världens största biobränslekraftverk. Vi producerar elektricitet, processånga och fjärrvärme till industrin och konsumenter.

Läs mer om vår verksamhet här:

» Företaget

Miljö

I vårt bolag värnar vi om en hållbar utveckling. Vårt mål är att biobränsleandelen ska vara minst 45 %.

» Miljö

Vår produktion

Bekanta dig med produktionsprocessen vid Alholmens Kraft!

» Energiproduktion